Storskrald

Det er ikke alt, der skal i dagrenovationen. Det gælder f.eks. pap, udtjente pc-skærme, defekte køleskabe, defekte møbler og lignende.

Det skal til storskrald.

I samarbejde med Blommehaven har vi skabt en fælles løsning med Blommehaven.  På Blommehavens parkeringsplads er skuret til storskrald. Endvidere er der en container til brændbart.

Begge dele kræver en nøgle. Der blev ved ordningens start uddelt nøgler til alle beboere i Morelhaven og Blommehaven. Det er en systemnøgle, hvorfor man ikke bare kan tage kopier.

Der er også et mindre afsnit til “Det-er-da-for-godt-til-at-smide-væk-ting”. Genbrug er godt, men vær kritisk. Hvor sandsynligt er det, at andre vil have det. Der bliver løbende ryddet ud i disse ting, når de ikke rykker på sig.

Og så har du jo altid muligheden for at køre på Argo.