Storskrald

Det er ikke alt, der skal i dagrenovationen. Det gælder f.eks. pap, udtjente pc-skærme, defekte køleskabe, defekte møbler og lignende.

Det skal til storskrald.

For øjeblikket skal du selv køre det på ARGO, da vi ikke har nogen storskraldsordning lige nu.

I samarbejde med Blommehaven er vi i gang med et projekt om en fælles løsning. Grundet en lang række administrative vejbump har dette projekt taget markant længere tid en forventet. Men der skulle være lys forude. Med lidt held kan vi have en storskraldsordning på plads før jul. Det er et ønske, ikke et løfte.