Fjernvarme

Hvorfor skal vi tage stilling til fjernvarme nu?

Der er flere grunde til, at bestyrelsen har valgt at få en beslutning om installation af fjernvarme eller ej taget op på en ekstraordinær generalforsamling nu.

Vores nuværende gaskedler

For øjeblikket kører vi med gaskedler, som bruger naturgas. Disse gaskedler har en forventet restlevetid på cirka 5 år. Det betyder, at vi inden for en kortere årrække skal have en erstatning for disse gaskedler.

Stort fokus på fjernvarme

Fra politisk side er der meget stor fokus på, at man i Danmark overgår til fjernvarme, hvor dette er muligt. Der har været flere udmeldinger om, at det skal være sket seneste i 2030. Det er ikke vedtaget ved lov og svært at vide, om der vil være politisk flertal for dette.

Hvad er bestyrelsens indstilling?

Bestyrelsen anbefaler et JA til fjernvarme, idet vores nuværende løsning inden for en kort årrække skal erstattes med en ny løsning. Derudover er det  sandsynligt, at vi skal overgå til fjernvarme inden for en overskuelig årrække. Derfor giver det god mening at foretage skiftet til fjernvarme nu, fremfor at reinvestere i gaskedler, der inden for en kortere årrække kan blive dømt til udfasning.

Hvad vil det koste at få fjernvarme?

Vi har fået et tilbud på at få installeret fjernvarme fra VEKS. Prisen er fastsat politisk. Derfor kan vi ikke gå ud og bede om et andet tilbud.

Hver lejlighed hæfter for sin del af investeringen. Det vil være i henhold til fordelingstallene. Du vælger selv, om du vil betale beløbet kontant eller vil deltage i fælleslånet.

De specifikke tal fremgår af materialet – som via Probo – blev sendt ud sammen med indkaldelsen.

Fælleslån – hvordan fungerer der?

Læs svaret fra vores administrator her:

Som med de fleste fælleslån herunder også dette, så gælder fælleslånet kun de ejere der bor i foreningen.

Man deltager som ejer i fælleslånet ud fra ens fordelingstal, hvor det besluttes hvad ens samlede restgæld/betaling vil være på.

Når man skal sælge sin ejerlejlighed, er der således 2 muligheder.

  1. Man kan indfri sit fælleslån med den restgæld der måtte være, således at den nye ejer ikke skal betale for dette.
  2. Eller man kan lade fælleslånet gå videre til den nye ejer, så køberen overtager fælleslånet, dets restgæld og forpligtelser.

Men for at klarlægge spørgsmålet fuldstændigt. Man kommer som sælger ikke til at betale efterfølgende for lånet, men der kan være en aftale om at man som sælger skal indfri lånet i en salgssituation, men det vil være mellem køber, sælger og mægler.

Hvornår vil fjernvarmen kunne installeres?

Det kan vi ikke give noget svar nu. VEKS har i deres tilbud angivet 6 måneder, men det er vejledende.

Hvad skal der til for at fjernvarmen vedtages?

For at det kan vedtages ved den ekstraordinnære generalforsamling, kræver det mindst 2/3 flertals fremmøde . Det vil sige, at der skal være mindst 66 ejere, der deltager på generalforsamlingen (enten personligt eller via fuldmagt). Der er blevet indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 2/11 kl. 19.00 i Brigdecenteret på Tigervej.

Indbydelser er sendt ud via Probo.

Af de fremmødte skal 2/3 stemme for. Det vil sige mindst 44 stemmer FOR at vælge fjernvarme.

Hvis der ikke er mindst 66 ejere repræsenteret på generalforsamlingen, men der er flertal FOR fjernvarme blandt de fremmødte, bliver der indkaldt til en Ekstraordinær ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan besluttes med almindeligt flertal.

Hvis der ikke er mindst 66 ejere repræsenteret på generalforsamlingen og der er flertal IMOD fjernvarme blandt de fremmøde, bliver det ikke til noget.

Derfor er det vigtigt, at du giver din mening til kende på generalforsamlingen. Enten ved at deltage personligt eller via generalforsamling. Hvis du ikke kan deltage, så print og udfyld fuldmagten, som også fulgte med indkaldelsen. Giv den udfyldte fuldmagt til en, som du ved deltager personligt. Eller læg den i Bjørns postkasse (nr. 73) senest onsdag d. 2. november kl. 18.00.

Hvis du har andre spørgsmål…

Hvis du har yderligere spørgsmål til “Projekt fjernvarme”, så send dit spørgsmål via kontaktformularen herunder. Så vil vi besvare dit spørgsmål bedst muligt. Nogle spørgsmål vil sandsynligvis kræve viden fra eksterne rådgivere.