Betingelser for digital parkeringslicens

På denne side finder du betingelserne for at få en digital parkeringslicens på den parkeringsplads, som Morelhaven deler med Pærehaven.

Disse betingelser informerer om dine pligter og rettigheder i forhold til at anmode om og have en parkeringslicens. Betingelserne informere dig også om, hvordan vi behandler og opbevarer dine personlige data, og hvad vi bruger dem til.

§1
E/F Morelhaven (herefter ‘Morelhaven’) og CityParkering (herefter ‘parkeringsselskabet’) har indgået aftale om indførsel af digitale parkeringslicenser (herefter ‘licens’) i Morelhaven. Aftalen omfatter blandt andet, at parkeringsselskabet jævnligt overvåger Morelhavens parkeringsfaciliteter, og ved bevis på overtrædelser, har pligt til at udstede en afgift i henhold til parkeringsselskabets til enhver tid gældende betingelser – disse kan ses på cityparkering.dk, og træder i øvrigt over disse betingelser ved sammenfald.

§2
Ved anmodning om en ny licens, er du pligtig til at udlevere korrekte og krævet informationer, der bruges til verificering af beboer og nummerplade. Ved overtrædelse har Morelhaven ret til at afvise anmodningen og ophæve licensen uden forudgående varsling.

§3
Alene beboere i Morelhaven har ret til en gyldig licens. Der kan maksimalt tildeles 2 gyldige licenser per lejlighed. Gæster, andre beboere, samt håndværkere og des lige henvises til gæsteparkering på Morelhavens P-plads.

§4
Alle licenser er gyldige, så længe man er beboer i Morelhaven og ejer af den tilknyttede bil/ nummerplade jf. §3. Ved flytning har man pligt til at oplyse Morelhaven herom, således at licensen kan gøres ugyldig. Man kan give information via ansøgningsformularen til parkering.

§5
Det er alene licenshavers pligt at sikre, at parkeringsselskabet har de korrekte oplysninger omkring bil og nummerplade. Disse ændringer skal meldes hurtigst muligt via ansøgningsformularen til parkering.

§6
Afgifter udskrives i henhold til de til enhver tid gældende parkeringsregler, der er oplyst på parkeringspladsen. Det er således alene licenshavers pligt at holde sig oplyst omkring disse. Morelhaven har ikke mulighed for at annullere udstedte afgifter, hvis disse er udstedt korrekt.

Dine data

§7
Ved anmodning om en licens angiver du visse personfølsomme oplysninger til Morelhaven. Disse personfølsomme oplysninger er krævet, for at sikre at ovenstående betingelser overholdes. Vi opbevarer dine data forsvarligt og sikkert i henhold til gældende lovgivning og rådgivning.

§8
Du har til enhver tid ret og krav på, at få udleveret alle gemte oplysninger vi har om dig. Disse vil blive udleveret inden for maks. 14 hverdage, og i et format der er forståeligt for menigmand.

Du har ligeledes til enhver tid ret og krav på, at alle oplysninger vi har gemt om dig, bliver forsvarligt slettet. Dette indebærer dog samtidig, at alle licenser tilknyttet dig, ligeledes vil blive slettet.

§9
Ved mistanke om svigt eller lovbrud, har Morelhaven indgået en aftale med en DPO som kan kontaktes. Kontaktinformationerne fås via bestyrelsen i Morelhaven.

§10
Disse betingelser er senest opdateret den 13. Juli 2018. Der udsendes ikke information om opdaterede betingelser.