Vand og varme

I Morelhaven opkræves a conto betaling for vand og varme sammen med fællesudgifterne.

Dette håndteres af vores administrator.

Hvert år bliver der lavet opgørelse, hvor forbrug og a conto betaling gøres op.

Har du brug mere end du har betalt for, for du en opkrævning i den efterfølgende måned. Har du omvendt betalt for meget, får du penge retur.

Efterhånden for du et indtryk af, hvordan din a conto indbetaling passer. Hvis du ønsker den korrigeret, skal du kontakte administrator.