Støjværn til Morelhaven?

I forbindelse med udvidelsen af Stensbjergvej har Køge kommune tilbudt at finansiere halvdelen af et støjværn.

OPDATERING: På generalforsamlingen i april 2018 var der ikke det fornødne flertal for at etablere et støjværn. Derfor bliver støjværnet ikke til noget.

Støjværn til Morelhaven
Skal Morelhaven have et støjværn? Hvad synes du? Kom og stem.

På generalforsamlingen d. 11/4-2018 skal det besluttes, om det er noget, som Morelhaven skal gå ind i. Blommehaven og Pærehaven skal træffe deres beslutninger på deres generalforsamlinger.

På stormødet d. 13. marts blev detaljerne om støjværnet gennemgået for interesserede beboere i alle tre frugthaver.

Du finder materialet om støjværnet her.

Det er en vigtig beslutning.

Mød derfor op generalforsamlingen d. 11/4-2018 og giv din mening til kende. Hvis du er forhindret, så få din nabo til at stemme pr. fuldmagt. Så vi ikke behøver at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.