Praktisk information om adgang til teknikskakten

I forbindelse med udskiftning af energimålere, har der i en række lejligheder været udfordringer med at få adgang til teknikskakten.

Hvor skal der være fri adgang?

Der, hvor krydserne er markeret, skal der være fri adgang til lugerne.

Udgifter til eventuelt nedtagning og reetablering påhviler ejer, så gør jer endelig den ulejlighed at skaffe fri adgang inden de kommer for at skifte måleren.

skakter

vedtægter

 

Nye datoer for udskiftning af vand- og energimålere

Nu har Danske Fragtmænd endelig fundet vores målere og de er modtaget hos Kim Larsen Gasteknik.

Så her komme den nye plan for udskiftningen:

Som meddelt på generalforsamlingen skal alle vand- og energimålere udskiftes.

Bestyrelsen har besluttet, at det bliver elektroniske målere fra Minol, der skal installeres. Fordelen for jer som beboere er blandt andet, at aflæsningen fremover kan ske uden, det er nødvendigt at komme ind i jeres lejlighed.

Samtidig bliver varmeregnskabet betydeligt billigere.

Udskiftningen vil forløbe således:

4. juli: Lejlighed 1 – 16 inkl.

5. juli: Lejlighed 17 – 32 inkl.

6. juli: Lejlighed 33 – 48 inkl.

7. juli: Lejlighed 49 – 64 inkl.

10. juli: Lejlighed 65 – 80 inkl.

11. juli: Lejlighed 81 – 96 inkl.

12. juli: Lejlighed 97 – 99 inkl.

Alle dage fra kl. 0730 – 1600

Udskiftningen af målere vil blive foretaget af Kim Larsen Gasteknik, tlf. 5682 1488.

I bedes sørge for, at der er adgang til jeres lejlighed på den nævnte dato. Nøgle til lejligheden kan som sædvanlig afleveres til TLH Gruppen.

Umiddelbart burde der ikke ske lukning for vandet på hovedhanerne, da der er afspærringshaner i hver enkelt lejlighed.

Udskiftning af vand- og energimålere

Som meddelt på generalforsamlingen skal alle vand- og energimålere udskiftes.

Bestyrelsen har besluttet, at det bliver elektroniske målere fra Minol, der skal installeres. Fordelen for jer som beboere er bl.a. at aflæsningen fremover kan ske uden, det er nødvendigt at komme ind i jeres lejlighed.

Samtidig bliver varmeregnskabet betydeligt billigere.

Udskiftningen vil forløbe således:

BEMÆRK: OPRINDELIGE DATOER FOR UDSKIFTNING AFLYST

AFVENTER NYE DATOER, IDET DANSKE FRAGTMÆND HAR SMIDT ALLE MÅLERE VÆK

 

Udskiftningen af målere vil blive foretaget af Kim Larsen Gasteknik, tlf. 5682 1488

I bedes sørge for, at der er adgang til jeres lejlighed på den nævnte dato. Nøgle til lejligheden kan som sædvanlig afleveres til TLH Gruppen.

Umiddelbart burde der ikke ske lukning for vandet på hovedhanerne, da der er afspærringshaner i hver enkelt lejlighed.