Projekter

Der er den daglige gang i Morelhaven og så er der de større ting. Projekterne. Dem kan du læse om på undersiderne.

Dagrenovation

Storskrald

Elevator

Nyttehaver