FAQ om skraldeordning i Morelhaven

På denne side vil vi samle de spørgsmål, som dukker op i forbindelse med at etablere den nye skraldeordning.

Hvis du savner svar på noget, så skriv til skrald@morelhaven4600.dk og stil dit spørgsmål. Så får du svar på dit spørgsmål hurtigst muligt. Svaret vil også være at finde her.

?Hvorfor skal vi have en ny skraldeordning i Morelhaven?
=Det skyldes, at Køge kommune har indført affaldssortering. Store dele af Køge kommunes indbyggere sorterer allerede. Nu er tiden kommet til Morelhaven
?Hvorfor skal skraldeløsningen placeres på fællesarealet?
=Der er ikke andre steder, hvor løsningen kan placeres. Teoretisk ville man kunne placere ordningen på parkeringspladserne. Det vil kommunen ikke godkende, da vi i dag har et minimum af parkeringspladser. En yderligere reduktion af parkeringspladser vil blive afvist. Det skal være nemt for folkene at kunne tømme containerne.
?Hvornår skal ordningen være indført?
=Egentlig skulle det have været 1. maj 2020. Grundet corona har vi nu frem til 1. august 2020. Så skal løsningen være etableret. Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
?Hvorfor skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling?
=Det skyldes at det bliver nødvendigt at inddrage fællesareal til skraldeordningen. Uanset om vi vælger almindelige containere eller en nedgravet løsning. For få det vedtaget, skal 75 % af beboerne stemme for.
?Skal vi have en fællesløsning med Pærehaven og/eller Blommehaven
=Pærehaven har allerede valgt containerløsningen. Den er implementeret. Vi har en dialog med Blommehaven om en fælles affaldsstation. Der er fordele ved at arbejde sammen med Blommehaven. Det er dog ikke noget must. Vi skal derfor vælge den løsning, som er bedst for Morelhaven. Som det ser ud lige nu, er det meget sandsynligt, at vi får en fælles løsning.
?Hvornår skal den ekstraordinære generalforsamling holdes?
=Onsdag d. 17. juni 2020 - kl. 19:00. Er du ejer, vil du inden for kort tid få en indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. Den modtager du via Probo.
?Hvorfor skal jeg stemme pr. fuldmagt?
=Det skyldes at der lige nu er en begrænsning på, hvor mange mennesker, der må forsamles. Lige nu er grænsen 10 personer.
Hvor mange containere skal vi have?
Vælger vi løsningen med containere på hjul, skal vi have 42 containere, som skal placeres på fællesarealet, så ETK har nemt ved at tømme dem.
?Hvordan skal jeg sende fuldmagten, så den kommer med på generalforsamlingen?
=Det kan du gøre på to måder: Enten ved at sende den udfyldte fuldmagt pr. mail til fuldmagt@morelhaven4600.dk ELLER via Probo, hvor du så skal sende fuldmagten til Administrator og Bjørn Johansen
?Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til noget i forbindelse med skraldeordningen?
=I videoen gives der svar på mange spørgsmål. Måske finder du svaret der. Du kan også finde svar på mange spørgsmål her på siden. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i videoen eller her på siden, så send dit spørgsmål til skrald@morelhaven4600.dk. Så svarer vi hurtigst muligt.
?Hvorfor lige 42 containere?
=Det er i henhold til de retningslinjer, der er kommet fra Køge Kommune
?Hvordan er fordelingen af de 42 containere?
=26 containere til restaffald 770L, 32 tømninger p.a.
4 containere til madaffald 400L, 32 tømninger p.a.
2 containere til metal 660L, 26 tømninger p.a.
4 containere til plast 770L, 52 tømninger p.a.
2 containere til glas, 240L, 26 tømninger p.a.
2 containere til papir, 400L, 52 tømninger p.a.
2 containere til pap, 770L, 52 tømninger p.a.

På Køge Kommunes hjemmeside kan du se målene for de forskellige containere m.m. KLIK HER.
?Hvor meget larmer de låger, som er i den fuldt nedgravede løsning?
=Markant mindre end traditionelle containerlåg. Det skyldes, at der er "soft luk". Lidt som på nogle køkkenlåger og toiletbrætter.
?Hvor tit får vi tømt skrald lige nu, med vores nuværende ordning?
=Lige nu er tømningen som følger:

Husholdningsaffald 104 gange p.a. (ny ordning 32 gange p.a)
Papiraffald 52 gange p.a.
Glasaffald 52 gange p.a.
?Hvordan har forløbet med skraldeordningen været hidtil?
=I efteråret 2019 beder vi Køge Kommune om retningslinjerne for skraldeordningen.
Disse modtager vi 10 .februar 2020.
På bestyrelsesmødet 5/3-2020 er punktet på dagordenen.
10/3-2020 holdes første møde med potentiel leverandør af skraldeløsning.
De første tilbud modtages ultimo marts, de sidste modtages ultimo april.
På den baggrund udvikles information til Morelhavens beboere
11/5 er skraldeordningen emne på bestyrelsesmøde
12/5 opslag på Facebook om skraldeordning: video, FAQ m.m. Dette afføder en række supplerende spørgsmål/kommentarer, som håndteres og besvares af projektgruppen.
?Nu taler man om, at der skal sorteres endnu mere end vi allerede gør. Hvad betyder det for projektet
=Lige nu (18-05-20-20 kl 2200) ved vi det ikke. Alt er nyt. MEN på onsdag har vi et møde med den potentielle leverandør, hvor vi helt sikkert tager emnet op. Så vi får en fremtidsssikret løsning.
?Hvem må udfylde og underskrive fuldmagten i forbindelse med afstemningen?
=Det er kun ejeren af lejligheden, der må det. Bor du til leje i Morelhaven, må du meget gerne fortælle din udlejer om fuldmagten.
?Hvorfor bliver din stemme/fuldmagt ugyldig, hvis du tilføjer forudsætninger til din stemme?
=Bestyrelsen arbejder benhårdt på, at det bliver den angivne løsning. Der er dog ting, som bestyrelsen ikke har kontrol over. Hvis Køge kommune af en eller anden grund vælger at sige NEJ til vores løsning (Det er der intet, der tyder på). Vi kan heller ikke garantere, at det bliver en løsning sammen med Blommehaven. Hvis Blommehavens generalforsamling, som ligger en uge efter vores, siger NEJ, kører vi videre alene. Vi tror og håber, at de vil være med. Men kan ikke garantere det. Så din stemme skal baseres på de oplysninger, som du har fået fra bestyrelsen. Mangler du oplysninger, så skriv til skrald@morelhaven4600.dk.