Mulige placeringer

På denne side kan du se, hvilke placeringer af skraldestationen, der er i spil.

Til generalforsamlingen skal vi stemme om, hvor den skal placeres.

Ved de enkelte placeringer vil der stå, hvilken type løsning, som den pågældende placering kan rumme.